Enso Massage Amsterdam Oost Watergraafsmeer
 

 

Wat is Holistische Massage?


Holistische Massage is geen aparte massagevorm, maar een visie op de mens die je hele persoon, niet alleen in je fysieke en psychische, maar ook in je sociale context waardeert.

Er bestaan verschillende opvattingen over holisme.
Deze lopen uiteen van een vaag "alles hangt met alles samen" tot een helderder "het geheel is meer dan de som der delen".
Allen veroordelen uitsluitende symptoombestrijding, maar sommigen menen dat alleen spirituele groei het doel van de massage kan zijn.

Elke fysio- en massagetherapeut die ik ken, is er inmiddels wel van overtuigd dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en van invloed op elkaar.
Een holistische massage maakt geen onderscheid tussen een body en een mind die elkaar slechts beïnvloeden.
Er is sprake van één geheel (holos), men spreekt soms wel van bodymind.
 
Maar de alomvattende benadering van massage bij Enso Massage Amsterdam waardeert je hele persoon, niet alleen in je fysieke en psychische, maar ook in je sociale context.

Het belang van invloeden uit de sociale omgeving (werk, familie, vrienden en relatie, en de bredere samenleving) wordt niet door iedereen in dezelfde mate onderkend.
Maar als je er langer over nadenkt, is dat belang toch wel duidelijk.

Daarom is er in de holistische massage van Enso Massage Amsterdam voldoende plaats voor en is elke massage bij Enso in principe een holistische massage.


Wanneer heb je Baat bij een Holistische Massage?


Als je ontspanning wilt:

• Als je behoefte hebt om even helemaal tot jezelf te komen.
• Als je bewuste en onbewuste spanningen wil loslaten.
• Als je door integere aanraking van een ander beter wil voelen.
• Als je ongestoord van je eigen lichaam wil genieten.
• Als je via de massage respectvolle aandacht wil.

Als je pijn hebt of in je bewegingen wordt beperkt:

• Als je uit balans bent en weer in balans wil komen.
• Als je niet lekker in je vel zit.
• Als je je meer bewust wil worden van de signalen die je lichaam geeft.
• Als je overspannen bent of een burn-out hebt.
• Als je stress-gerelateerde fysieke pijn hebt.

Overigens gaat Enso voornamelijk uit van Oosterse concepten ten aanzien van ziekte en gezondheid. Zie de pagina Westerse en Oosterse Massage.

Klik hier om een afspraak te maken